Oddlužení, Osobní banktot

Co je oddlužení? K čemu dochází když vyhlásím oddlužení?

Oddlužení je velice často nazýváno osobním bankrotem nebo všeobecně insolvencí. Je to jediný legální způsob jak se efektivně zbavit svých závazků a hlavně neschopnosti tyto závazky splácet. Osobní bankrot je postaven na principu sjednocení všech vašich závazků do jednoho závazků, který platíte v jedné stanovené splátce.

Osobní bankrot povoluje soud- který také zastavuje exekuční a jiná řízení, vymáhání pohledávek. Všechny exekuce se zastavují v den podání návrhu na oddlužení k soudu.

Je pro mě osobní bankrot přínosem?

Osobní bankrot Vám může snížit závazky až o  více  jak 70%. Můžete tedy zaplatit jen 30 % svých celkových závazků, kdy podle novely zákona bude možné platit méně jak 30 %.

Ovšem toto nejsou jediné výhody bankrotu- další výhody:
– Naskytne se Vám zákonná ochrana dlužníka- exekutoři nesmí vymáhat a věřitele přestávají na Vás podávat žaloby a vymáhat své závazky
– Přestanou narůstat závazky o úroky z prodlení, penále pokuty atd.
– Po skončení oddlužení soud promine zbytek dluhů

Kdy zhodnotit, zda oddlužení – osobní bankrot je pro mě to pravé

  • Nestíháte splácet své závazky nebo neplatíte jen poměrnou část
  • Splácíte své závazky, ale nezbývá Vám finance již na běžné věci pro život
  • Začínají Vám chodit upomínky, exekuce
  • Věřitelé chtějí vše zaplatit naráz

Pokud jste  pomalu přestáváte zvládat splácet své závazky je  pravý čas uvažovat o oddlužení.

Komu je osobní bankrot určen?

Osobní bankrot je určen všem mimo právnické osoby.

Podmínky pro osobní bankrot

  1. zaplatit minimum 30% svých závazků, v platností od 1.7. bude možné uhradit méně než 30% minimálně však 2 178,- Kč
  2. být v úpadku nebo tento úpadek musí hrozit (nestíhat splácet své závazky)
  3. mít minimálně dva závazky po splatnosti více jak 30 dní.

Problematika oddlužení je rozsáhlá, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní formulář
Vyplňte kontaktní formulář, a my vás zkontaktujeme obratem.