Konkurz

Stav, kdy dlužník není schopen dostat svým závazkům ne nazývá úpadek. (Insolvence). Tento stav se dá řešit několika možnostmi. Jednou z těchto variant řešení je právě konkurs.

Konkurs je způsob řešení úpadku, formou uspokojení věřitele z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají!

Průběh konkurzu

Konkurzní správce, který je přidělen soudem, sepisuje majetek dlužníka do majetkové podstaty. Následně majetek prodá a z výtěžku poměrně uspokojí věřitelé. Před samotným prodejem provede případné soudní spory (pokud je vlastnictví majetku neprůkazné), také prověřuje nároky jednotlivých věřitelů. U prohlášení konkurzu ztrácí dlužník veškeré práva k majetku- jediné právo je sledovat průběh řízení.

Když je konkursní řízení zrušeno, váš majetek je prodán, vše pro vás končí. Ale pozor! Pokud v budoucnu nabudete nějaký majetek, nebo budou vaše pravidelné příjmy přesahovat určitou sumu, věřitelé, jejichž pohledávky nebyli plně uspokojeny, se jich mohou začít znovu domáhat. Konkurs prostě neznamená, že v budoucnu už své staré dluhy nebudete muset platit.

Kontaktní formulář
Vyplňte kontaktní formulář, a my vás zkontaktujeme obratem.