Insolvence

Je velmi rozsáhla problematika a je k ní třeba takto přistupovat. Každý případ je individuální a je třeba řádně zhodnotit, zda pro Vás je řešení tímto způsobem je vhodné a také určit zda splňujete podmínky pro Insolvenci. Neváhejte nás kontaktovat, velice rádi celou situaci s Vámi projdeme a zcela zdarma navrhneme optimální řešení.

Insolvenční řízení lze rozdělit na několik jednotlivých segmentů oddluženíkonkurzreorganizace a zvláštní způsob řešení úpadku.

Specializujeme se především na konkurz a oddluženíosobní bankrot

Insolvence všeobecně

Obecně řečeno- insolvenční řízení je jakékoliv soudní řízení jehož předmětem je projednat úpadek. K tomu, aby mohla insolvence proběhnout nemusí být exekuční řízení. Insolvenci upravuje insolvenční zákon  a ten upravuje i podmínky insolvence.

Cílem řízení je dosáhnout majetkového uspořádání mezi větším počtem subjektů, které by krizovou situaci překonalo a nebo z ní vyvodilo nezbytné důsledky. Uplatňuje rovné podmínky pro věřitelé, až na vyjímky, kdy jsme o tzv. zvýhodněné pohledávky. Návrh na insolvenci může podat advokát, exekutor, insolvenční správce, ale i samotný věřitel- pokud někdo na Vás návrh na insolvenci podal, je třeba na to rychle reagovat a situaci řešit.

Insolvence 2019 – ODDLUŽENÍ, OSOBNÍ BANKROT

Novela insolvenčního zákona 2019, ruší stavající minimální hranici splácení 30 % dluhů, tzn.: budete moci splácet méně než 30 % Vašich závazků.  Důležité, že nebude nutnost dokládat seznam závazků a tím se ulehčí proces doložení dokladů pro samotného dlužníka.
Žadatele, kteří zatím nesplňují podmínky pro vstup do oddlužení,  jsou kanceláři, již v tuto chvíli přijímání  a po nabytí účinnosti novely, která bude v červnu 2019 viz nebude bránit ničemu vstupu do řízení.

Podmínky  Insolvence fyzických osob i OSVČ

  • Máte alespoň dva závazky u různých věřitelů, od 1.6.2019 již nemusíte dokládat komu přesně dlužíte 
  • Vaše závazky již nezvládate splácet nebo již v tuto chvíli víte, že v blízké době  přestanete zvládat splácet
  •  V budoucích letech budete mít takový příjem, aby jste uhradili buďto min. 30 % svých závazků, nebo podle novely zákona budete 2178,- Kč měsíčně.
  • V případě, že nemáte žádný příjem, nebo Váš příjem je velmi nízký, je možnost splácet oddlužení formou daru. I v tomto případě vše klientovi připravíme.
Kontaktní formulář
Vyplňte kontaktní formulář, a my vás zkontaktujeme obratem.