Časté dotazy

Co je to Insolvence:

insolvenční řízení je jakékoliv soudní řízení jehož předmětem je projednat úpadek či hrozící úpadek. K tomu, aby mohla insolvence proběhnout nemusí být exekuční řízení. Insolvenci upravuje insolvenční zákon Nejčastější využívanou formu Insolvence je oddlužení  neboli osobní bankrot
 

Jak probíhá Insolvence- oddlužení, osobního bankrotun

Na základě podepsané smlouvy o právní pomoci advokát připraví veškeré potřebné podklady nutné pro insolveční řízení, tyto jsou dodány klientovi k podpisu. Po podpisu dokumentů je návrh advokátem podán k příslušnému soudu, kdy  soud o průběhu řízení rozhoduje standardně cca do 15 dnů. Pokud soud vyžaduje některý dokument doplnit upřesnit vše je realizováno příslušným advokátem. Jakmile dojde k povolení oddlužení je soudem stanoven Insolvenční spráce a samozřejmě klient je o každém kroku informován. Nadále řízení již vede splávce  správce, který vyzve věřitele k přihláškám pohledávek a dále vede řízení stanoveným způsobem.
 

Podmínky Insolvence Fyzických osob i OSVČ-

Mít alespoň dva závazky u různých věřitelů, kdy tyto závazky již nezvládáte splácet nebo již v tuto chvíli víte, že závazky přestanete zvládat splácet v blizké budoucnosti.

Zůstane mi jen životní minimum – pokud půjdu do osobního bankrotu

Rozhodně ne! Kromě životního minima, Vám musí zůstat tzv. „nezabranitelné minimum“ a také finance na každou vyživovanou osobu, kterou máte.

Schválí mi oddlužení

Proces oddlužení je složitý a je zapotřebí k němu přistupovat individuálně s velkou péči. Naše průchodnost je vysoká a to z 100 % v případě, že klient spolupracuje a komunikuje.

Pomáháte mi po celou dobu řízení, nebo Vaše činnost končí vypracováním návrhu.

Ano, rozhodně to pro nás nekončí v den, kdy Vám dáme návrh! S každým klientem komunikujeme i po podání návrhu k soudu. Jsme Vám nápomocni v doplnění Všeho návrhu a pomáháme Vám celou dobu až do úplného schválení.

Platím poplatky dopředu

Ne, nebereme si poplatky.

Za jak dlouho budu mít vše vyřešené

Vše zpracujeme do 48 hodin od dodání dokumentace, kdy soud standardně schvaluje návrh do 15 dnů.

Zaplatím jen 30%

Kolik procent klient zaplatí se odvíjí od několika skutečností- příjmu klienta a počtu vyživovaných osob, kdy podle noveli zákona platné od 1.6.2019 již  bude možné uhradit částku nižší jak 30 % minimálně však částku 2178,- Kč

Je pravdou, že do oddlužení, insolvence můžu dát jen půjčky od bank

Ne do oddlužení můžou jít všechny půjčky, dluhy, závazky bez ohledu na jejich charakter.

Kdy se mi zastaví exekuce z platu

Exekuce z platu se zastavuje v den schválení oddlužení

Nemám prokazatelný příjem můžu i tak do oddlužení

Pokud máte, osobu, která Vám bude přispívat potřebnou částku, potřebnou pro zaplacení min. 30 %, od novely zákona platné od 1.6.2019 již dokonce bude možné platit méně jak 30 % závazků minimálně však 2178,- Kč, Vašich dluhů, tak ano není v tom problém.

„>